phone
info@lasma.eu
DANFOSS logo

Danfoss: Inovācijas ilgtspējīgai nākotnei

Czaki temperaturas sensoriDanfoss ir pasaules līderis inženiertehnisko risinājumu jomā ilgtspējīgākai pasaulei. Dānijas uzņēmums ar vairāk nekā 85 gadu ilgu vēsturi ir konsekventi attīstījies, lai apmierinātu nemitīgi mainīgās sabiedrības vajadzības. Šodien tam ir būtiska loma energoefektivitātes uzlabošanā, oglekļa emisiju samazināšanā un ilgtspējīgas dzīves veicināšanā.

Viena no Danfoss galvenajām priekšrocībām ir apņemšanās ieviest inovācijas. Uzņēmumam ir bagātas tradīcijas attīstīt progresīvas tehnoloģijas, jo īpaši apkures, dzesēšanas un elektrifikācijas jomā. Danfoss risinājumi ir neatņemama daudzu pielietojumu sastāvdaļa, sākot no dzesēšanas un apkures, ventilācijas, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmām līdz atjaunojamajai enerģijai un elektromobilitātei.

Danfoss ir ne tikai tehnoloģiskais inovators, bet arī domājošs līderis ilgtspējīgas dzīves jomā. Uzņēmums aktīvi iesaistās iniciatīvās, kas vērstas uz klimata pārmaiņu apkarošanu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Uzņēmuma apņemšanās nodrošināt ilgtspējīgu nākotni attiecas uz tā produktiem, piegādes ķēdi un darbību.

Top produkti

DANFOSS produktu katalogs